Flytthjälp

Är det inte längre svårt att flytta ditt hem?

Att flytta ditt hem är inte längre ett svårt arbete. Kontakta oss så tar vi hand om allting.

Är det viktigt för dig att flytta tunga och värdefulla saker?

Oroa dig inte längre, vi kan ta tillfället i akt och flytta dem på ett säkert och smidigt sätt.

Hur ser er professionella team till att flytta mitt hem från den gamla adressen till den nya adressen på ett proffsigt sätt med minimal skada på mina möbler?

Vårt professionella team vidtar flera åtgärder för att säkerställa en smidig och skadefri flytt av ditt hem

  • Noggrann planering: Vi börjar med att skapa en detaljerad plan som omfattar varje steg i flyttprocessen. Detta inkluderar att bedöma storlek och antal möbler, bestämma den mest effektiva rutten och schemalägga nödvändig utrustning och resurser.
  • Skicklig packning: Vårt team består av erfarna packare som är utbildade för att hantera olika typer av möbler. De använder högkvalitativa packmaterial, som bubbelplast, packpapper och stadiga lådor, för att skydda dina tillhörigheter under transporten.
  • Säker lastning och lossning: Vårt team är mycket försiktiga vid lastning av dina möbler på flyttbilen. De använder korrekta lyfttekniker och använder skydd och remmar för att förhindra rörelse eller skada under transporten. Vid ankomst till den nya adressen lossar teamet möblerna med liknande omsorg för en smidig övergång.
  • Specialiserad utrustning: Vi har tillgång till specialutrustning, som kärror, ramper och möbelglidare, som underlättar säker förflyttning av tunga eller skrymmande föremål. Detta minskar risken för skador på både dina möbler och omgivande områden.
  • Erfarna förare: Vårt team inkluderar skickliga förare som är bekanta med de bästa rutten och körsättet för att transportera dina tillhörigheter. De prioriterar säker och försiktig körning för att minimera eventuella skador under transporten.
  • Försäkringsskydd: Vi förstår värdet av dina möbler och erbjuder försäkringsskydd för att ge extra skydd under flytten. Detta säkerställer att du vid det osannolika fallet av eventuella skador blir rättvist kompenserad.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Förnamn & Efternamn
Datum / Tid
Bostadstyp
Address Från
Address till
Vilken typ av bärhjälp behöver du?